Rezonans magnetycznyBadanie rezonansem magnetycznym jest obecnie jedną z najdokładniejszych form diagnostycznych w medycynie. Jest ono niezastąpione przy wykrywaniu nowotworów, przerzutów, zmian chorobowych w tkankach różnych okolic ciała.  Ze względu na wysoki koszt badania, jest ono przeprowadzane stosunkowo rzadko, w większości sytuacji, gdy inne formy diagnostyki nie są wystarczające.

Badanie rezonansem magnetycznym (w skrócie nazywane MR lub MRI) wykorzystuje oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej na protony, które znajdują się w polu magnetycznym i rejestruje związane z tym zjawiska energetyczne. Procesy te w czasie obrazowania ciała ludzkiego, dotyczą głównie protonów wodoru. Posługiwanie się badaniami MR w przypadku oceny budowy ciała ludzkiego jest znacznie trudniejsze niż stosowanie innych technik diagnostycznych. Wynik badania zależy w tym przypadku w dużej mierze od stosowanej sekwencji impulsów. Rezonans magnetyczny z dużym powodzeniem stosuje się w przypadku badań układu naczyniowego (są to tzw. badania angio-MR czyli angiografia rezonansu magnetycznego).

Rezonans magnetyczny

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o tym badaniu.

Działanie rezonansu magnetycznego opiera się na wykorzystaniu właściwości protonów wodoru, które w odpowiednio silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pobierają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Budowa tkanek ludzkich charakteryzuje się różnym stopniem zawartości wody, co też powoduje różne natężenie sygnału w badaniu. [Więcej...]

Rezonans magnetyczny pozwala na zbadanie większości tkanek i narządów człowieka, jednakże głównym wskazaniem do badań rezonansem magnetycznym są schorzenia z zakresu układu nerwowego, jak również schorzenia ortopedyczne. Na badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego kieruje nas lekarz. [Więcej...]

Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie bezpieczne, jednak ze względu na wykorzystywanie podczas badania pola magnetycznego istnieje kilka przeciwskazań do wykonania badania. Są to: [Więcej...]

Mimo iż badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne dla pacjenta, należy się do niego odpowiednio przygotować. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych kroków, jakie należy wykonać przed badaniem. [Więcej...]

Badanie rezonansem magnetycznym, w zależności od badanej części ciała, trwa od kilkunastu minut do 2 godzin. W tym czasie pacjent musi pozostać w bezruchu. Każdy ruch powoduje zamazanie obrazu, a tym samym zmniejszenie możliwości prawidłowej diagnozy. [Więcej...]

Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa to dwie najbardziej popularne metody wykorzystywane w diagnostyce obrazowej. Tomografia jako stosowana dłużej, dzięki czemu jest możliwa do wykonania w większej liczbie ośrodków. Jest więcej specjalistów diagnozujących schorzenia na podstawie tomografii komputerowej. [Więcej...]

Przedstawiamy przykładowe cenniki badania rezonansem magnetycznym. Cena rezonansu magnetycznego różni się w zależności od rodzaju wykonywanego badania (badanej partii ciała), a także od ośrodka, w którym wykonywane jest badanie. [Więcej...]

Możliwość komentowania jest wyłączona.