Rezonans a tomografia
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa to dwie najbardziej popularne metody wykorzystywane w diagnostyce obrazowej. Tomografia została wprowadzona na rynek wcześniej, dzięki czemu badanie jest bardziej dostępne i wykonywane w większej liczbie ośrodków. Jest także więcej specjalistów diagnozujących schorzenia na podstawie tomografii komputerowej. Rezonans magnetyczny ze względu na mniejszą dostępność i wysoką cenę, jest wykonywany rzadziej.

 

Co to jest tomografia komputerowa?

Tomografia komputerowa (CT) – metoda diagnostyki obrazowej stosowana na świecie od lat 70. XX wieku. Jest to rodzaj tomografii rentgenowskiej. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie przekrojów badanych obiektów. Za pomocą tomografu można uzyskać obrazy w przestrzeni 2D oraz 3D. Tomograf wykorzystuje do badania promienie rentgenowskie, które umożliwiają uzyskanie obrazu. Pacjent kładzie się na ruchomym stole, który następnie wjeżdża do komory (tzw. gantry). W środku jest ruchoma część, która obraca się wokół pacjenta wytwarzając promienie rentgenowskie. Powstają obrazy, które następnie są przetwarzane przez przystosowane do tego komputery. Ostateczny obraz trafia w ręce specjalisty, który go ocenia i na jego podstawie stawia rozpoznanie.

Do czego służy tomografia komputerowa?

Badanie tomografem służy do oceny struktur anatomicznych i ich nieprawidłowości w całym ciele w różnych płaszczyznach. Badanie jest wykorzystywane do diagnostyki obrazowej dowolnej okolicy ciała i pozwala na wykonanie szybkiej diagnostyki obrazowej w stanach nagłych. Badanie jest zlecane przez lekarza. Trwa od kilku do kilkunastu minut. Ceny tomografii komputerowej wahają się od 200 do 900 zł.

 

Co to jest rezonans magnetyczny?

Badanie rezonansem magnetycznym (w skrócie nazywane MR lub MRI) wykorzystuje oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej na protony, które znajdują się w polu magnetycznym i rejestruje związane z tym zjawiska energetyczne. Procesy te w czasie obrazowania ciała ludzkiego, dotyczą głównie protonów wodoru. Posługiwanie się badaniami MR w przypadku oceny budowy ciała ludzkiego jest znacznie trudniejsze niż stosowanie innych technik diagnostycznych. Wynik badania zależy w tym przypadku w dużej mierze od stosowanej sekwencji impulsów. Rezonans magnetyczny z dużym powodzeniem stosuje się w przypadku badań układu naczyniowego (są to tzw. badania angio-MR czyli angiografia rezonansu magnetycznego). Badanie jest zlecane przez lekarza. Twa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Jego koszt waha się między 400 a 900 zł.

 

Rezonans czy tomografia?

W większości przypadków wątpliwości rozwiąże lekarz zlecający badanie. Można jednak zauważyć różnice między rezonansem magnetycznym a tomografią komputerową:

  • tomografia komputerowa jest tańsza – dla przykładu TK głowy ok. 200 zł a MR głowy ok. 400 zł,
  • w TK występują promienie X – które są szkodliwe dla organizmu człowieka w większych dawkach. Dlatego też pomiędzy kolejnymi dwoma badaniami wykonywanymi przy użyciu tomografu komputerowego należy odczekać określony czas,
  • rezonans jest dokładniejszy – co pozwala na lepszą diagnostykę,
  • tomografia jest przyjemniejsza – oczywiście jest to subiektywna ocena każdego pacjenta, jednak badanie rezonansem magnetycznym ze względu na budowę urządzenia może być niekomfortowe dla niektórych osób (hałas, klaustrofobia).

 

Podobne artykuły:
Wskazania do przeprowadzenia badania
Przeciwwskazania do przeprowadzenia badania
Jak przygotować się do badania?
Przebieg badania
Rezonans magnetyczny cena

Możliwość komentowania jest wyłączona.