Rezonans magnetyczny głowy

Rezonans magnetyczny głowy jest szczególnie pomocny w diagnostyce zmian guzowatych mózgowia, w przypadku których badanie tomografem komputerowym jest niewystarczające. Wykorzystuje się je w ocenie przestrzeni płynowych, jak również w przypadku zaburzeń neurologicznych o niewyjaśnionej etiologii. Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego są stosowane także przy schorzeniach demielinizacyjnych (np. stwardnienie rozsiane), degeneracyjnych, a także schorzeniach kątów mostowo – móżdżkowych. Wykonuje się je w przypadku wątpliwości występujących po wykonaniu wcześniejszej diagnostyki obrazowej innymi metodami. Badanie z użyciem rezonansu magnetycznego pozwala na wykonanie obrazowania wielopłaszczyznowego, co znacznie poszerza zdolność diagnostyczną. Rezonans magnetyczny głowy pozwala także na lepsze diagnozowanie przysadki mózgowej. Przygotowanie

 

Rezonans magnetyczny głowy przygotowanie:

Do rezonansu magnetycznego głowy nie jest konieczne specjalne przygotowanie, jednak należy pamiętać o tym, żeby zdjąć wszystkie metalowe elementy garderoby, przedmioty, które ulec rozmagnesowaniu (karty magnetyczne, telefon komórkowy). Warto także włożyć wygodny strój (zalecany jest dres), aby czuć się komfortowo podczas badania. Jak wygląda rezonans magnetyczny głowy? Po ułożeniu na ruchomym stole pacjent wjeżdża do tunelu skierowany głową w jego kierunku. Przez czas trwania badania nie należy się poruszać, ponieważ może to zniekształcić obraz i uniemożliwić ocenę diagnostyczną. Przez cały czas pacjent ma kontakt z personelem wykonującym badanie poprzez mikrofon oraz kamerę.

 

Jak długo trwa badanie?

Rezonans magnetyczny głowy może trwać od 15 do średnio ok. 30 minut. Badanie bardziej zaawansowane np. angiografia naczyń żylnych i tętniczych mózgowia (wykonywana jest bez użycia środka kontrastowego) czy badanie perfuzyjne może trwać znacznie dłużej.

 

Rezonans magnetyczny głowy cena

Cena rezonansu magnetycznego głowy wynosi ok. 400 zł bez kontrastu i 600 zł z kontrastem.

 

 

Rezonans magnetyczny głowy jest pozwala na diagnostykę zmian guzowatych mózgowia